Informacje

Jak działa windykacja?

Proces windykacji można podzielić na 4 etapy, które składają się ze wstępnej analizy sprawy, podpisania umowy, windykacji polubownej i windykacji sądowej, po której sprawa przechodzi w ręce komornika.

Etap 1. Przed podpisaniem umowy z firmą windykacyjną przeprowadzane jest badanie kondycji finansowej dłużnika, które pozwala na oszacowanie szansy na ściągnięcie należności. Bezsensowne byłoby rozpoczęcie procesu windykacji w przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie jej spłacić. W takim wypadku można jednak pomyśleć o próbie odzyskania tylko części długu, a resztą zająć się w późniejszym terminie, oczywiście pamiętając o terminie przedawnienia długu. Sprawdź: Firmy windykacyjne kujawsko-pomorskie

Etap 2. Drugi etap jest po prostu podpisaniem umowy pomiędzy zainteresowanym podmiotem i firmą windykacyjną.

Etap 3. Po sporządzeniu i podpisaniu umowy przechodzi się do windykacji polubownej. Polega ona na negocjacjach z dłużnikiem w celu dobrowolnego spłacenia długu. W tym etapie przedstawia się osobie zadłużonej indywidualnie dobrane możliwości spłaty pożyczki. Zwykle polega to na rozłożeniu całkowitej kwoty na raty, rekompensata niepieniężna (na przykład – kolejna usługa za darmo). Jeśli jednak osoba posiadająca pieniądze nie chce spłacać długu, to skuteczną metodą perswazji może być upublicznienie długu i  wpisanie danej osoby do rejestru dłużników prowadzonego przez jedno z biur informacji gospodarczej. Ewentualnie jest jeszcze jedna możliwość polegająca na sprzedaży długu na jednej z giełd długów. Aczkolwiek jest to rozwiązanie szybkie, ale nie zwraca całkowitej sumy należności dłużnika.

Etap 4. Jeśli windykacja polubowna nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, to należy przejść do windykacji sądowej. Najlepsze firmy windykacyjne w kujawsko pomorskim dorównują swoim poziomem z krajowymi. Oferują pełną obsługę prawną, w tym: przygotowanie i złożenie dokumentów w sądzie i reprezentacje podczas licznych spraw sądowych. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie nakazu spłaty. Ten dokument jest podstawą do przeprowadzenia postępowania zabezpieczającego.

Po tym etapie sprawa przechodzi do egzekucji komorniczej. Warto przygotować informacje na temat aktywów dłużnika, w celu gwarancji odzyskania należnej kwoty.

Firmy windykacyjne kujawsko pomorskie szczególnie dobrze sobie radzą w rankingu ogólnopolskim za sprawą FIRMA.