Reklama: geograf-geodezja.pl

Zdjęcia fotogrametryczne i fotogrametria Fotogrametria jest to dziedzina, która zajmuje się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć fotogrametrycznych wykonanych z samolotu, drona lub ziemi. Przez geodetów jest wykorzystywana do tworzenia map, celów inwentaryzacyjnych, pomiarów mas ziemi.

Ciekawym zjawiskiem są pomiary z drona. Jest to najnowocześniejsza i coraz popularniejsza metoda pracy do badań. Zdjęcia wykonane przez drony są wykorzystywane przy tworzeniu ortofotomap. Takie drony posiadają sprzęt najwyższej klasy, a zdjęcia charakteryzują się wysokiej jakości szczegółowością i dostarczają geodetom doskonały materiał do dalszych prac. Zdjęcia fotogrametryczne wykonuje się specjalnymi kamerami o dużej rozdzielczości, wyposażonymi w wysokiej klasy obiektywy pozbawione aberracji oraz innych wad optycznych.

Fotodokumentacja przydatna jest przy wykonywaniu przez geodetów inwentaryzacji powykonawczej. Umożliwia rejestrację szczegółów inwestycji oraz terenu wokół budynków. Przyspiesza pracę geodety, ułatwia tworzenie map wymaganych przy ewidencji gruntów. Fotodokumentacja jest niezbędna przy tworzeniu map oraz tworzeniu modeli kopalni, dróg, mostów itp. Fotografia z powietrza zastępuje szkice polowe fotografiami i pozwala analizować granice działek.